fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


ŠKOLNÉ 2019/2020

ŠKOLNÉ 2019/2020

  • MŠ U Pánka
  • 17.6.2019

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) bude od 1. 9. 2019 činit 450,-Kč za měsíc. Školné neplatí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.