fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Informace o školce

Informace o školce

Vítáme vás na stránkách mateřské školy "U Pánka"

Mateřská škola U Pánka je  trojtřídní MŠ rodinného typu. V prvních dvou třídách jsou děti věkově smíšené, ve třetí třídě děti předškolního věku. Okolo budovy dvě zahrady vybavené moderními hracími systémy (pískoviště, dřevěné průlezky, vláček, skluzavka). Škola se nachází na předměstí, v okrajové části města Slaný, v čistém prostředí, mimo dosah silniční dopravy, blízko les, rybník, park a zahrádková kolonie.

Školní vzdělávací program má název „Je nám dobře v přírodě“. Hlavním cílem tohoto školního vzdělávacího programu je vést děti k chápání člověka jako součást přírody, vychovávat v dětech kladný vztah k přírodě, k sobě samému, k ostatním lidem a k zdravému životnímu stylu.    

Filozofií naší školy je vychovávat a rozvíjet zdravé, sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a vytvořit tak základy k dalšímu vzdělávaní, podle možností, potřeb a zájmů každého jednotlivce.

Nabízíme kvalitní standardní i širokou nabídku nadstandardní péče (skupinové aktivity, kurz plavání, divadelní předplatné, výlety, akce společné pro rodiče a  děti)

Snahou všech zaměstnanců je, aby byly v naší škole děti maximálně spokojené a šťastné.

Provoz školy je od 6.30  -  17.00hod.

Kapacita zařízení: 82 dětí ve třech třídách:
1. třída Broučkové    - 27 dětí
2. třída Krtečkové     - 27 dětí
3. třída Medvídkové - 28 dětí

Poplatky: 
Školné 390,- Kč měsíčně
Stravné 37,- Kč (9,- Kč dopolední svačina, 19,- Kč oběd, 9,- Kč odpolední svačina)

Pedagogický personál pro školní rok 2018-2019
Mgr. Ladislava Kučerová, ředitelka
Jiřina Kliková DiS., zástupkyně ředitelky
Bc. Kateřina Jeníková, učitelka
Barbora Štěpánková, učitelka
Hana Baláková, učitelka
Barbora Došková, DiS., učitelka
Blanka Valentová, učitelka

Provozní personál:
Jitka Boudová, školnice
Milena Simíková, uklízečka
Martina Hotařová, vedoucí školní jídelny
Helena Zajbrlíková, vedoucí kuchařka
Michaela Kosová, pomocná kuchařka