fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

  • MŠ U Pánka
  • 2.5.2019

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se koná v úterý 14. 5. 2019 od  10:00-17:00h a ve středu 15. 5. 2019 od 10:00-16:00h v ředitelně školy.

K zápisu potřebujete:

- Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (ke stažení v sekci Dokumenty nebo k vyzvednutí v mateřské škole od 17. 4. 2019)

- Potvrzení od lékaře (ke stažení v sekci Dokumenty nebo k vyzvednutí v mateřské škole od 17. 4. 2019)

- Rodný list dítěte

- Občanský průkaz zákonného zástupce

Přednostně budou přijímány děti ze spádové oblasti. Spádové oblasti jednotlivých mateřských škol upravuje obecně závazná vyhláška č. 7/2016, kterou lze nalézt na www.meuslany.cz v nabídce Dokumenty města.