Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Personál MŠ

Personál MŠ

Vítáme vás na stránkách mateřské školy "U Pánka"

Mateřská škola U Pánka je  trojtřídní MŠ rodinného typu. V prvních dvou třídách jsou děti věkově smíšené, ve třetí třídě děti předškolního věku. Okolo budovy dvě zahrady vybavené moderními hracími systémy (pískoviště, dřevěné průlezky, vláček, skluzavka). Škola se nachází na předměstí, v okrajové části města Slaný, v čistém prostředí, mimo dosah silniční dopravy, blízko les, rybník, park a zahrádková kolonie.

Školní vzdělávací program má název „Je nám dobře v přírodě“. Hlavním cílem tohoto školního vzdělávacího programu je vést děti k chápání člověka jako součást přírody, vychovávat v dětech kladný vztah k přírodě, k sobě samému, k ostatním lidem a k zdravému životnímu stylu.    

Filozofií naší školy je vychovávat a rozvíjet zdravé, sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a vytvořit tak základy k dalšímu vzdělávaní, podle možností, potřeb a zájmů každého jednotlivce.

Nabízíme kvalitní standardní i širokou nabídku nadstandardní péče (skupinové aktivity, kurz plavání, divadelní předplatné, výlety, akce společné pro rodiče a  děti)

Snahou všech zaměstnanců je, aby byly v naší škole děti maximálně spokojené a šťastné.

Provoz školy je od 6.30  -  17.00hod.

Názvy tříd
1. třída Broučkové 
2. třída Krtečkové    
3. třída Medvídkové

Poplatky: 
Školné 570,- Kč měsíčně
Stravné 51,- Kč (11,- Kč dopolední svačina, 29,- Kč oběd, 11,- Kč odpolední svačina)

Pedagogický personál pro školní rok 2023/2024

Mgr. Ladislava Kučerová, ředitelka

Ing. Michala Hájková, DiS., zástupkyně ředitelky                                                                              

Nikola Vyležíková, učitelka                                                                                                            

Adéla Melenová, učitelka

Eliška Slámová, učitelka

Barbora Štěpánková, učitelka

Hana Baláková, učitelka   

Jana Halfarová, asistentka pedagoga                                                                                                      

Provozní personál:
Jitka Boudová, školnice

Milena Simíková, uklízečka

Martina Hotařová, vedoucí školní jídelny

Hana Hájková, pomocná kuchařka                                                                                          

Veronika Vobořilová, kuchařka